Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Inleiding:

In deze verklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt. Waarom we deze gegevens verzamelen en wat we er mee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • Niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en / of activiteiten
  • Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u opmerkingen heeft over de inhoud, of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden:

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben gekregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door ons bewaarde conform de wettelijke bewaarplichten.

Communicatie

Wanneer u ons e – mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e – mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren

Onze website kan formulieren bevatten die u kunt gebruiken voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld voor:

  • Aanvragen van lidmaatschappen
  • Inschrijven voor bijeenkomsten
  • Stellen van vaktechnische vragen

De gegevens die u ons hiervoor verstrekt bewaren we zolang als nodig en redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e – mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden

Wij kunnen gebruik maken van derden bij de uitvoering van ons diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor beoogde doelen wordt gebruikt. In geen geval verkopen wij persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Onze organisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van ons kantoor verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet aan wie welk IP adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen de cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te analyseren en gebruikersvriendelijk te kunnen verbeteren.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten wij u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via ons contact.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden, op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

Wij stellen, behoudens de hiervoor genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van wettelijke voorschriften verplicht worden gesteld.

Contactgevens

De verantwoordelijke voor deze website is:

China Financial Services
Voltastraat 5
6902 PT ZEVENAAR
+31 648660069
info@cfsholland.nl