Diensten voor particulieren

CFS levert onder andere de volgende diensten voor particulieren:

  • restitutie van collegegeld(vanaf 2018 waarschijnlijk niet meer aan de orde)
  • samenstellen van aangiften inkomstenbelasting
  • Service en begeleiding aangaande het kopen van een woning in Nederland voor mensen die in China wonen en in Nederland een huis willen kopen.

Restitutie collegegeld en Inkomstenbelasting:
Het betreft hier met name aftrek van collegegeld en studiekosten welke resulteren in belastingvermindering (persoonsgebonden aftrek - Inkomstenbelasting teruggave). Personen die in Nederland wonen hebben recht op diverse belastingverminderingen per jaar. Deze kortingsregelingen gelden onder voorwaarden die we nader zullen presenteren.

Voor deze groep cliënten bestaat onze dienstverlening uit het verzorgen van belastingaangiften. Voor studenten die in Nederland gaan studeren en/of werken en/of getrouwd zijn met een Nederlander (en ook werken) kan belastingvermindering worden aangevraagd (onder bepaalde voorwaarden).

Een woning kopen in Nederland:
Als u in Nederland woont en u wilt een woning kopen kunt u uw bezoek aan woningen en diverse andere zaken bij ons regelen. Wij kunnen u hulp bieden binnen het kader van bezichtigingen, de koopovereenkomst, de overdracht van eigendom en overige hulp die aan bod komt.

Als u een hypotheek nodig heeft van de bank kunnen wij u daarbij helpen. Als u een lening wilt van uw ouders, kunnen wij u helpen dit juridisch en fiscaal op de juiste wijze op te zetten.

Als de woning uw woonhuis is kunt u onder bepaalde voorwaarden de rente aangaande leningen aftrekken van uw inkomen. Hierdoor ontstaat (onder deze voorwaarden) eveneens een belastingrestitutie. Wij kunnen u hierbij adviseren en helpen. Stuur een e-mail naar: info@cfsholland.nl

Voor mensen uit China die een woning willen kopen in Nederland:
Mensen die in China wonen kunnen in Nederland onbeperkt huizen kopen. Dit kan interessant zijn voor vermogende particulieren om de beleggingsrisico's te spreiden.

Een huis in Nederland kan worden gehuurd/verhuurd. Indien dit aan de orde is hoeft u geen belasting te betalen over de huur(baten). Wel dient u naar alle waarschijnlijkheid vermogensrendementsheffing (Box 3) te betalen (momenteel 1,2% van de WOZ waarde/leegwaarde ratio van het huis).

We kunnen mensen in China bij staan in genoemde procedures. Stuurt u een e-mail naar: info@cfsholland.nl

"Voor al uw boekhouding en fiscale zaken"